Jdi na obsah Jdi na menu
 


Instalace OpenOffice 3.0

10. 6. 2017

Instalace OpenOffice 3.0 - s doplňky pro zrakově postižené

 

Podrobnosti k instalaci a úvodnímu
nastavení kancelářského balíku OpenOffice.org 3.0. Protože instalace
tohoto kancelářského balíku zdarma může zajímat více lidí, naleznete
níže mé zkušenosti s instalací a prvotním nastavením. OpenOffice je
dobrou alternativou k Microsoft Office a je dostupný zcela zdarma. Balík
je součástí většiny linuxových distribucí a funguje v nich na výbornou.
Jen jeho instalace ve Windows není zcela triviální, aby fungoval se
speciálním softwarem jako jsou odečítače obrazovky.

Instalace samotného balíku OpenOffice není složitá, ale samotný
instalační soubor nestačí. Před instalací musíte nainstalovat běhové
prostředí Java a následně Java Access Bridge. Posledně jmenovaný balíček
zpřístupňuje javové aplikace odečítačům obrazovky a zvětšovacím
programům. Teprve potom můžete nainstalovat samotný balík OpenOffice.
Odkazy ke stažení naleznete na konci tohoto článku.

# # #

Co budete potřebovat.

- instalaci běhového prostředí Java [1] (Java Runtime Environment - JRE)
od společnosti Sun.

- instalaci balíčku Java Access Bridge [2]

- instalaci OpenOffice.org 3.0 [3].

# # #

Instalace běhového prostředí Javy.

Na úvodní obrazovce instalace je tlačítko "View Licence Agreement"
(zobrazit licenční ujednání) a pod ním tlačítka "Decline" (nepřijímám) a
"Accept" (přijímám). Vlevo vedle tlačítek je zaškrtávací políčko "Change
destination folder" (změnit cílovou složku). Po odbavení tlačítka
"Accept" začne vlastní instalace běhového prostředí Java. Po jejím
dokončení se objeví obrazovka s hlášením o úspěšné instalaci a tlačítkem
"Finish" (konec). Po jeho odbavení instalace skončí. Restart systému
není požadován.

# # #

Instalace Java Access Bridge.

Spusťte soubor "accessbridge-2_0_1.exe". Na úvodní obrazovce najdete
přivítání do instalace. Ve spodní části okna jsou tlačítka "Next"
(další) a "Cancel" (zrušit). Po stisku tlačítka "Next" se objeví
licenční ujednání. Kurzor je na přepínači, který je v poloze "I do not
accept the terms in the licence agreement" (nesouhlasím s licenčním
ujednáním). Přepněte jej šipkou nahoru do polohy "I accept the terms in
the licence agreement" (souhlasím s licenčním ujednáním) a odbavte
tlačítko "Next". Na obrazovce nadepsané "Ready to Install the Programm"
stiskněte tlačítko "Install". Objeví se hlášení "Searching disk(s) for
Java installations. Please wait. This may take several minutes"
(vyhledávání instalací Javy. Prosím čekejte, může to trvat několik
minut). Pod tím hlášením je tlačítko "Cancel" (zrušit), které byste v
žádném případě neměli stisknout. To hledání může opravdu trvat několik
minut v závislosti na rychlosti vašeho počítače. Po vyhledání instalací
Javy proběhne vlastní instalace. Na závěrečné obrazovce je hlášení o
úspěšné instalaci Java Access Bridge a dole tlačítko "Finish" (konec).
Když je stisknete, instalace se dokončí. Hned nato se objeví hlášení, že
instalace vyžaduje restart systému (začíná textem "You must restart your
system..."). Když stisknete tlačítko "Yes", provede se restart počítače,
čímž se instalace Javy i Access Bridge dokončí. Od této chvíle budou
dobře napsané javové aplikace přístupné pro odečítače obrazovky i pro
zvětšovací software.

Poznámka:
Pokud máte v počítači starší verze běhového prostředí Javy a taky Access
Bridge, před instalací nových verzí je odinstalujte.

# # #

Instalace OpenOffice.org 3.0.

Na úvodní obrazovce je poděkování za zájem o OpenOffice.org a uvítání do
instalace. Dole jsou tlačítka "Další" a "Storno". Když odbavíte tlačítko
"Další", objeví se obrazovka "Výběr složky". Kurzor je v editačním poli,
ve kterém je již vypsána cesta na vaši plochu. Tam vznikne složka
"OpenOffice.org 3.0 (cs) Installation Files" a do ní se rozbalí
instalační soubory. Vedle je tlačítko "Procházet". Po jeho stisku můžete
instalační soubory umístit jinam - já jsem je dal do složky
D:\install\openoffice-3.0\instalacni_soubory. Když odbavíte tlačítko
"Rozbalit", dojde k rozbalení instalačních souborů a spustí se vlastní
instalátor.

Na úvodní obrazovce instalátoru odbavte tlačítko "Další". Na obrazovce
"Informace o uživateli" napište své jméno a příjmení a organizaci. Pod
editačním polem Organizace je přepínač "Instalovat tuto aplikaci", jehož
nastavením určíte, komu bude balík OpenOffice přístupný. Výchozí
nastavení je "Pro všechny uživatele", druhá poloha je "Pouze pro právě
přihlášeného uživatele". Pak opět stiskněte tlačítko "Další". Na
obrazovce "Druh instalace" je přepínač s polohami "Úplná" a "Vlastní".
Při úplné instalaci se nainstaluje kompletní balík OpenOffice, při
vlastní můžete ovlivnit, jaké součásti se budou instalovat. Vlastní
instalace je vhodná pro zkušenější uživatele. Když necháte přepínač v
poloze "Úplná", objeví se obrazovka "Instalace programu je připravena".
Na ní je zaškrtávací políčko "Umístit zástupce na ploše" a je normálně
zaškrtnuté. Pokud chcete mít na ploše zástupce k práci s celým balíkem,
můžete zaškrtnutí ponechat - bude vytvořen jen jeden univerzální
zástupce. Když stisknete tlačítko "Instalovat", proběhne vlastní
instalace kancelářského balíku. Tato operace může v závislosti na
rychlosti počítače trvat pár minut. Instalace je zakončena závěrečnou
obrazovkou s hlášením o úspěšnosti instalace. Tady stiskněte tlačítko
"Dokončit" a instalace skončí.

# # #

Nastavení pro speciální software.

Odbavte na ploše ikonu "OpenOffice.org 3.0". Spustí se obecný program
OpenOffice. V něm ještě nebude váš odečítač obrazovky nebo zvětšovací
program mluvit, protože není nastavena podpora pro speciální software,
což je velká škoda. Musíte si s tím nějak poradit. V následujících
řádcích se dozvíte, jak to zařídit, aby vše hezky mluvilo jak má.
Následující kroky budou nevidomí uživatelé provádět naslepo, protože
odečítače obrazovky ještě v OpenOffice nemohou mluvit.

Stiskněte zkratku Alt + N. Tím se dostanete do nabídky "Nástroje".
Stiskněte písmeno "V" (Vojtěch), čímž aktivujete příkaz "Volby". Kurzor
stojí ve stromu voleb na kategorii "Údaje o uživateli". Stiskněte
jedenáctkrát šipku dolů. Tím se dostanete na kategorii "Java". Minutku
počkejte, program si automaticky najde instalaci běhového prostředí
Javy. To poznáte podle toho, že přestane chrastit pevný disk. Pak
stiskněte jednou šipku nahoru. Tím se dostanete na kategorii
"Zpřístupnění". Tady stiskněte zkratku "Alt + P", čímž dojde k
zaškrtnutí políčka "Podpora pro asistenční nástroje (vyžaduje restart
programu)". Pak odentrujte. Tím dojde ke stisku tlačítka "OK". Zavřete
OpenOffice a znovu program spusťte. Zkuste vstoupit do nabídky stiskem
levého Altu. Mělo by se ozvat "Soubor" a měla by být signalizována
nabídka. Pokud se tak stalo, úspěšně jste zvládli nastavení OpenOffice
pro speciální software. Pak už bude odečítači obrazovky přístupný i
dialog "Volby" a můžete se pustit do dalšího nastavení. Na tomto místě
musím upozornit na jednu vlastnost OpenOffice: pamatuje si, v jaké
kategorii voleb jste skončili nastavování. To znamená, že ve stromovém
seznamu je kurzor právě na posledně použité kategorii. To může být
užitečné, někomu tento fakt ze začátku zhorší orientaci v dialogu.
Program si pozici pamatuje, dokud jej neukončíte. Po jeho novém startu
je kurzor na kategorii "Informace o uživateli".

Pokud se nastavení nepovedlo, běžte opět do Voleb (Alt + N, V). V
dialogu Volby stiskněte klávesu Home, abyste si byli jisti, že je kurzor
na začátku stromového seznamu. Pak stiskněte jedenáctkrát šipku dolů.
Tím se dostanete na větev "Zpřístupnění". Opět zkuste stisknout zkratku
Alt + P, odentrujte a program ukončete. Pokud při dalším spuštění
nebudou mluvit nabídky ani editační pole či dialogy, nastavení se
nepovedlo a pak bude nutný zásah vidící osoby. Na tomto nastavení
ztroskotala řada lidí a je velkou vadou na kráse jinak dobrého
kancelářského balíku.

Poznámka:
Instalujte pouze mnou uvedený Java Runtime verze 6 a Java Access Bridge
verze 2.01. OpenOffice nepozná starší verze Java Runtime ani Java Access
Bridge. V takovém případě nastavení zpřístupnění nefunguje a program vám
to oznámí. Tuhle zkušenost jsem sám udělal - měl jsem v počítači
OpenOffice 2.4 a starší verze běhového prostředí Java i zmíněný Access
Bridge. Javu program vůbec nenašel, objevila se až po instalaci verze 6.
Pak jsem nainstaloval Access Bridge a po spuštění OpenOffice 3 už jsem
mohl povolit zpřístupnění.

# # #

Kontrola pravopisu.

OpenOffice v základní instalaci neobsahuje kontrolu pravopisu. Ta se dá
snadno nainstalovat v podobě rozšíření. Stáhněte si do počítače český
[4] či slovenský [5] slovník pro kontrolu pravopisu. Získáte soubory s
příponou OXT. Spusťte třeba OpenOffice Writer. V nabídce "Nástroje"
odbavte odkaz "Správce rozšíření...". V něm stiskněte tlačítko
"Přidat..." (zkratka Alt + P jako Pavel). Objeví se klasické okno pro
otevření souboru. V něm najděte soubor se slovníkem a stiskněte tlačítko
"Otevřít". Následuje dotaz, pro koho má být doplněk přístupný. Jako
odpověď tu jsou tlačítka "Jen pro mě", "Pro všechny uživatele" a
"Zrušit". Jako výchozí je tlačítko "Jen pro mě". Pokud máte na počítači
více uživatelských účtů, měli byste stisknout tlačítko "Pro všechny
uživatele". Následuje okno s licenčním ujednáním. Tady je zvláštnost,
kterou jsem viděl pouze v OpenOffice - je potřeba celou licenci projít,
aby se zpřístupnilo tlačítko "Přijmout". Kurzor je na tlačítku "Posunout
dolů". Lepší je ovšem stisknout Shift + tabulátor, čímž se dostanete do
editačního pole jen pro čtení, v němž je text licenčního ujednání. Tady
můžete stisknout zkratku pro skok na konec textu a tak se dostanete na
konec ujednání rychleji než mačkáním výše zmíněného tlačítka. Pak už se
zpřístupní tlačítko "Přijmout". Po instalaci kontroly pravopisu můžete
ukončit Správce doplňků stiskem tlačítka "Zavřít".

Instalací slovníku pro kontrolu pravopisu jste dokončili instalaci a
základní nastavení OpenOffice. Nyní se můžete pustit do práce s
jednotlivými aplikacemi tohoto kancelářského balíku, případně si můžete
stáhnout a nainstalovat další slovníky [6] nebo doplňky.

# # #

Závěr.

Instalace běhového prostředí Javy a taky Access Bridge není složitá,
instalace balíku OpenOffice je také jednoduchá. Potíže nastávají až při
povolení zpřístupnění. Na vlastní kůži jsem si ověřil, že se to dá
zvládnout i poslepu, tedy v situaci, když odečítač obrazovky mlčí. Chce
to jen trošku pečlivosti při práci s klávesnicí a taky předpoklad, že
klávesnice je v dobrém stavu, aby nedocházelo například k nechtěnému
opakovanému stisku kláves.

V balíku OpenOffice mi mluví WinMonitor a taky NVDA. Jaws 8.0 sice mluví
v editačních polích, ale má problémy v některých dialogových oknech jako
například kontrola pravopisu. Důvodem je absence skriptů. Další
speciální software jsem nezkoušel.

Stanislav Plachý
E-mail: standapl@gmail.com
Jabber: standapl@jabber.cz nebo standapl@gmail.com
MSN:    standapl@hotmail.com
Blog:   http://standapl.blogspot.com

# # x

Odkazy.

Stažení souborů:

[1] Java Runtime:
http://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/VerifyItem-Start/jre-6u13-windows-i586-p.exe?BundledLineItemUUID=.FRIBe.mSXsAAAEglIoI_V4R&OrderID=8ANIBe.mj6MAAAEgiooI_V4R&ProductID=w2NIBe.oW60AAAEfD3kcytQc&FileName=/jre-6u13-windows-i586-p.exe

[2] Java Access Bridge:
http://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/VerifyItem-Start/accessbridge-2_0_1.exe?BundledLineItemUUID=M79IBe.pXyYAAAEgZ_xg6kRK&OrderID=RUxIBe.pdycAAAEgXfxg6kRK&ProductID=LyPACUFBlGQAAAEY58o5AXtp&FileName=/accessbridge-2_0_1.exe

[3] OpenOffice.org:
ftp://ftp.openoffice.cz/3.0.1/OOo_3.0.1_090115_Win32Intel_install_cs.exe

[4] Český slovník pro kontrolu pravopisu:
http://extensions.services.openoffice.org/download/1079

[5] Slovenský slovník pro kontrolu pravopisu:
http://extensions.services.openoffice.org/download/1823

[6] Další slovníky pro kontrolu pravopisu:
http://extensions.services.openoffice.org/dictionary

[7] Rozšíření pro OpenOffice:
http://extensions.services.openoffice.org/

* * *